ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους χρήσης πριν τη χρήση της ιστοσελίδας velmahos.group (η “ιστοσελίδα”), που ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH»  (ΑΦΜ:  997011338 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έδρα Λ. Χαλανδρίου 31, Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο επικοινωνίας 210.6438008, email: info@velmahos.group) (η «εταιρεία»). Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτήν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Η «εταιρεία» διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από την ιστοσελίδα υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα αποδοχή από μέρους σας των ορών και των προϋποθέσεων υπηρεσιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεσθε το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης ανεξαιρέτως, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών μαζί με τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «εταιρείας» και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η ιστοσελίδα προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις. Αναγνωρίζετε ότι η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί, συλλεχθεί και προετοιμαστεί από την «εταιρεία» με τη δαπάνη χρηματικών πόρων, χρόνου και προσπάθειας και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» ή και τυχόν τρίτων, κατά περίπτωση, με τους οποίους η «εταιρεία» τυχόν συνεργάζεται για την δημιουργία και ανάπτυξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου χωρίς ειδική, έγγραφη άδεια δεν διατηρείτε κανένα δικαίωμα αντιγραφής περιεχομένου της ιστοσελίδας, τμήματός ή παραγώγων της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας ή μέρους της (ενδεικτικά του περιεχομένου και των φωτογραφιών της) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Συμφωνείτε να ποιείτε μονό προσωπική, μη εμπορική χρήση της ιστοσελίδας και μόνον για λογαριασμό σας και όχι για μεταπώληση ή άλλη μεταβίβαση ή διάθεση σε ή χρήση από ή για όφελος κάποιου αλλού προσώπου ή οντότητας. Επίσης, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε, μεταφέρετε, διανέμετε, ή διαθέτετε οποιαδήποτε πληροφορία και περιεχόμενο περιέχεται στην ιστοσελίδα με οιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός με τις δραστηριότητες της «εταιρείας». Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, αναδημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες από, μεταβιβάσετε, ή εκμεταλλευτείτε με οιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας, με εξαίρεση τη μεταφόρτωση υλικού (download) από την υπηρεσία και εκτύπωση ενός αντιγράφου αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείτε όλες τις αναφορές δικαιωμάτων δημιουργίας και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να πωλήσετε μέρος της ιστοσελίδας ή να το διανείμετε σε άλλο μέσο συμπεριλαμβανόμενων άλλα όχι περιοριστικά εντύπων μέσων, της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής εκπομπής, δικτυού ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου κλπ. χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «εταιρείας». Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων δεδομένων οποιουδήποτε είδους.

Τέλος, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ. που εμπεριέχονται ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης, με αποτέλεσμα την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «εταιρείας», θεμελιώνει αξίωση «της εταιρείας» σας για την αποκατάσταση της ζημίας της «εταιρείας».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH», με έδρα τον/ την Λ. Χαλανδρίου 31, Αγία Παρασκευή και το velmahos.group δημιούργησαν την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Όποιες πληροφορίες μας παρέχετε, διέπονται από τους κατωτέρω κανόνες, τους οποίους εσείς, ως χρήστες του ιστότοπου, αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.

ΓΕΝΙΚΑ

Εσείς οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου αποδέχεσθε ότι όποιες πληροφορίες παρέχετε κατά την χρήση του, τις παρέχετε εκούσια και αφού έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του velmahos.group. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία αυτών των στοιχείων προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής. Ρητά δηλώνεται ότι αποδέκτες των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχετε εσείς είναι αποκλειστικά και μόνο οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH»

Η «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH»δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σε κανένα τρίτο φορέα. Μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: α) έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH» καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και οδηγιών των επισκεπτών/χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το/ την «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH» έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/χρήστες του velmahos.group καταθέτουν σε αυτήν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το velmahos.group, γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το velmahos.group σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες του ιστότοπού μας να μας παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στη περίπτωση που θέλουν να στείλουν email στο velmahos.group, να λαμβάνουν ενημέρωση από το velmahos.group ή να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα για την εύρεση θέσης εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ρητά γίνεται αποδεκτό ότι η παροχή κάθε είδους προσωπικών δεδομένων γίνεται από εσάς οικειοθελώς και με την συναίνεσή σας. Παράλληλα γίνεται αποδεκτό ότι ισχύουν όλα τα οριζόμενα στο παρόν, με αποτέλεσμα τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς επιλέγετε να αποστείλετε και ζητούνται από την εταιρεία, να εξετάζονται από υπαλλήλους, προστηθέντες ή τρίτους συνεργαζόμενους της «VELMAHOS ALL ABOUT HOME GREEKBRANCH», στα οποία οι τελευταίοι θα έχουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το velmahos.group συλλέγει τους εξής τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης για την ενημέρωσή του και (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας και τυχόν άλλα αναγκαία στοιχεία. Το velmahos.group θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον τούτο απαιτηθεί. Για το λόγο αυτό πρέπει τα στοιχεία που παρέχετε να είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εκ μέρους σας προσκόμιση και επίδειξη των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το velmahos.group για τους ανωτέρω λόγους. Ως εκ τούτου, η εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου velmahos.group και η παροχή των ζητούμενων στοιχείων προσωπικών δεδομένων σημαίνει την εκ μέρους σας αποδοχή για την λήψη και επεξεργασία για τους ανωτέρω λόγους και εντός των ανωτέρω πλαισίων από το velmahos.group των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το velmahos.group, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο ιστότοπος velmahos.group. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του velmahos.group. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το velmahos.group επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παράσχει. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το velmahos.group θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα, αφού πρώτα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει το αιτούμενο την αλλαγή πρόσωπο με το πρόσωπο στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, παρακαλούμε αποστείλετε email στην διεύθυνση info@velmahos.group

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το velmahos.group βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα. Στα πλαίσια αυτά, θα ανανεώνει και θα τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας, έδρας της «εταιρείας», στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)